Licentie

Al het werk op GameDidactiek.net wordt uitgegeven onder een Creative Commons licentie met de volgende kenmerken:

Je bent vrij om:

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat.
  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk Delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Meer informatie?

Meer informatie over deze licentie kan je terugvinden op: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl

Creative Commons-Licentie